Przeglądanie anomalii
 • 1. W głównym menu kliknij Mapa

 • 2. Na Mapie widoczne są wszystkie zgłoszone anomalie, zaznaczone ikonami ich typów.

 • 3. Naciśnięcie na ikonę danej anomalii wyświetli okienko ze szczegółowymi informacjami.

 • 4. Kliknij Zmień filtr na dole ekranu aby wyświetlić okno filtrów.

 • 5. W oknie możesz wybrać kategorie anomalii, które będą wyświetlane. Możesz także wybrać z jakiego okresu czasu anomalie chcesz przeglądać, oraz wyświetlać anomalie dodane przez konkretnego użytkownika. Aby zatwierdzić filtr naciśnij Filtruj , aby przywrócić domyślne filtrowanie naciśnij Wyczyść .

Dodawanie anomalii z przeglądarki
 • 1. W menu Mapa kliknij Dodaj nową anomalię

 • Lub kliknij na niezacienionym obszarze mapy prawym klawiszem myszy a następnie Dodaj anomalię w tym miejscu.

 • 2. Czerwony znacznik na mapie wskazuje miejsce, w którym zostanie zaznaczona anomalie, możesz go przesuwać przytrzymując lewy klawisz myszy.

 • 3. Do zgłoszenia możesz dołączyć zdjęcie z komputera naciskając Dodaj zdjęcie i wybierając odpowiedni plik.

 • 4. W środkowym polu opisz zgłaszaną anomalię.

 • 5. Z listy po lewej wybierz kategorię zgłaszanej anomalii.

 • 6. Po wstawieniu wszystkich informacji naciśnij przycisk Dodaj anomalię.

 • 7. Brawo! Udało Ci się wysłać, zgłoszenie – ikona, która je symbolizuje pojawi się na mapie.

Przeglądanie statystyk anomalii
 • 1. Aby przeglądać statystyki anomalii musisz być zalogowanym użytkownikiem. W menu Statystyki kliknij Anomalie.

 • 2. Lewa górna część panelu pozwala wybrać okres czasu, w którym dodane były anomalie.

 • 3. Lewa dolna część panelu pozwala ograniczyć wyświetlane anomalie ze względu na to kto je zgłosił.

 • 4. Centralna część panelu pozwala wybrać interesujące Cię kategorie anomalii.

 • 5. Dolna część panelu pozwala zagregować wyniki po czasie i/lub użytkowniku, dzięki czemu będziesz mógł zobaczyć ile kategorii zostało dodanych w poszczególnych miesiącach.

 • 6. Po wybraniu kryteriów naciśnij Pokaż raport. W tabeli poniżej pojawią się wyniki.

Przeglądanie statystyk weryfikacji.
 • 1. Aby przeglądać statystyki anomalii musisz być zalogowanym użytkownikiem. W menu Statystyki kliknij Weryfikacja.

 • 2. Lewy panel pozwala Ci ustalić jaki okres czasu Cię interesuje

 • 3. Prawy panel pozwala Ci zagregować dane po czasie, dzięki czemu możesz wyświetlić statystyki w poszczególnych miesiącach lub latach.

 • 4. Po wybraniu kryteriów naciśnij Pokaż raport. W tabeli poniżej pojawią się wyniki.

Przeglądanie anomalii na telefonie.
 • 1. Na głównym ekranie z mapą widoczne są wszystkie zgłoszone anomalie, zaznaczone ikonami ich typów.

 • 2. Naciśnięcie na ikonę danej anomalii wyświetli okienko ze szczegółowymi informacjami.

 • 3. Po naciśnięciu zaznaczonej ikony wyświetlony zostanie panel filtrów.

 • 4. Aby włączyć filtrowanie naciśnij Filtr włączony. Następnie ustaw przedział dat zgłoszenia, nick dodającego użytkownika oraz kategorię anomalii, które Cię interesują i wciśnij Filtruj.

Dodawanie anomalii z telefonu.
 • 1. Aby dodać anomalię naciśnij wskazaną ikonę, musisz mieć włączony GPS w telefonie aby aplikacja mogła pobrać Twoją pozycję. Pobrana pozycja musi znajdować się na niezacienionym terenie mapy.

 • 2. Do zgłoszenia możesz dołączyć zdjęcie z komputera naciskając Dodaj zdjęcie i wykonując zdjęcie aparatem wbudowanym w telefon.

 • 3. Z listy wybierz kategorię zgłaszanej anomalii.

 • 4. W polu opisz zgłaszaną anomalię.

 • 5. Po wstawieniu wszystkich informacji naciśnij przycisk Dodaj anomalię.

 • 6. Brawo! Udało Ci się wysłać, zgłoszenie – anomalia zostanie wysłana na serwer i jej ikona.