O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na problemy kłusownictwa, wandalizmu oraz negatywnych zachowań ludzi i celowego niszczenia środowiska przyrodniczego w regionie. Dzięki budowie platformy internetowej wraz z aplikacjami na przeglądarkę internetową oraz telefon komórkowy, każda osoba: mieszkaniec regionu LGR, strażnik czy turysta widząc niepokojące zjawisko może poinformować na platformie o anomaliach , za pomocą telefonu komórkowego. Informacja ta ukaże się natychmiast na platformie oraz u pozostałych użytkowników aplikacji tworząc mapę najbardziej zagrożonych miejsc w regionie. Chronione gatunki ryb żyjące w wodach użytkowanych przez Wnioskodawcę :
ryby objęte całkowitą ochroną: Koza, Piskorz, Różanka;
ryby częściowo chronione: Lin, Sandacz, Sieja, Sielawa, Sum, Szczupak, Węgorz, Wzdręga, Leszcz.
Obwody rybackie leżące na obszarach objętych szczególną formą ochrony:
Obwód Rybacki jeziora Pisz w zlewni rzeki Łyna nr 26 – 595ha
Obwód rybacki jeziora Kiermas w zlewni rzeki Łyna nr 42 – 196ha
Platforma będzie obejmuje także gminy Biskupiec i Pasym znajdujące się na obszarze Chronionego Krajobrazowego Pojezierza Olsztyńskiego, które przynależą do LGR „Pojezierze Olsztyńskie”, gdzie również jest wiele jezior. Platforma geolokalizacyjna będzie również obejmowała obwód rybacki jeziora Kielarskiego w zlewni rzeki Łyna nr 10 – 144ha, obwód rybacki jeziora Wulpińskiego na rzece Giława nr 1 – 795ha.

Partnerzy